Regulamin Konkursu Wiedzy o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

Dodane przez Tadeusz Ura, 04 luty 2019

Regulamin Konkursu Wiedzy o Gustawie Herlingu-Grudzińskim

W ramach projektu „Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego inspiracją do ożywienia działalności kulturalnej buskich seniorów"

§ 1 Organizator Konkursu:

1. Organizatorami Konkursu Wiedzy o Gustawie Herlingu-Grudzińskim zwanego dalej konkursem są Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku Zdroju oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku Zdroju.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju.

3. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 2 Założenia programowe:

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby 60+ , zameldowane lub zamieszkałe na terenie gminy Busko-Zdrój.

2. Każdy uczestnik konkursu korzystający z materiałów pomocniczych jest zobowiązany do posiadania karty czytelnika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku Zdroju.

3. Zgłoszenia imienne do konkursu przyjmowane będą do 28.02.2019 w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku Zdroju, pokój nr 7, os. Orła Białego 17, 28-100 Busko-Zdrój

Adres e-mail: mgbp@biblioteka.busko.pl

Telefon: 41 3705162

4. Konkurs został podzielony na dwa etapy:

- Etap pierwszy: test pisemny, który zostanie przeprowadzony 27.03.2019 roku.

Podczas tego etapu zostanie wyłonionych 10 osób, które uzyskają najlepsze wyniki podczas testu.

- Etap drugi: egzamin ustny, który odbędzie się 2.04.2019 roku.

W tym etapie weźmie udział 10 osób wyłonionych przez jury podczas I etapu.

Jury wśród tych 10 osób wybierze 3 osoby, którym przyzna pierwszą, drugą oraz trzecią nagrodę, dzieląc nagrody stosownie do wiedzy uczestników.

5. Materiały pomocnicze dla uczestników konkursu:

- „Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

- „Najkrótszy przewodnik po samym sobie"

Materiały pomocnicze będą udostępniane uczestnikom w miarę potrzeb przez Czytelnię Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku Zdroju oraz Świetlicę Środowiskową na ul. Różanej w Busku Zdroju.

Ilość dostępnych książek jest ograniczona.

Ostatnie egzemplarze będą udostępniane na miejscu.

6. Nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca oraz rzeczowe w postaci książek dla każdego uczestnika konkursu zostaną ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju.

Towarzystwo rozdysponuje pomiędzy laureatów konkursu pulę 1500,00 zł w następujący sposób:

- I nagroda - 700,00 zł.

- II nagroda – 500,00 zł.

- III nagroda – 300,00 zł.

Nagrody wręczy Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

7. O terminie wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią laureatów oddzielnym pismem lub telefonicznie i umieszczą stosowne informacje na swoich stronach internetowych oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Busko- Zdrój.

8. W uroczystości wręczenia nagród mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy.

§ 3 Akceptacja regulaminu

1. Uczestnik konkursu akceptuje tym samym warunki konkursu opisane w regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zobowiązuje się również do podporządkowania zaleceniom Organizatorów.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatorów.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000).

2. Każda osoba zgłaszająca swój udział w konkursie ma obowiązek podpisania zgody na udostępnienie swojego wizerunku.

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów, na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz znajduje się do wglądu w siedzibie biblioteki.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.biblioteka.busko.pl

Nasz profil na FB - http://on.fb.me/1aaGsPX

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności